ایمنی جرثقیل

جرثقیل، قسمتی از یک دستگاه که برای بلند کردن و جابجایی بار طراحی شده است. برای انتخاب نوع جرثقیل و اندازه آن جهت انجام یک کار فاکتورهای زیادی بایستی مد نظر قرار گیرد که شامل موارد زیر است :

  • ابعاد، وزن و شعاع بالابری برای سنگین ترین بار
  • حداکثر ارتفاع مورد نیاز
  • نحوه بالابردن بار
  • در صورت استفاده از یک جرثقیل متحرک، نوع شاسی محرک جرثقیل بایستی تعیین شود.

این موضوع به شرایط زمین و موقعیت محل باربرداری بستگی دارد.عدم وجود شرایط لازم در زمین انتخاب شده برای جک گذاری می تواند منجر به واژگونی جرثقیل شده و خسارات زیادی را به بار آورد. در انتخاب زمین برای جک گذاری باید اصول خاصی را رعایت نمود. همچنین نحوه جک گذاری نیز از فاکتورهای بسیار مهم و کلیدی در ایمنی جرثقیل ها می باشد که متاسفانه عدم آگاهی علمی بسیاری از اپراتورهای این دستگاه ها، باعث واژگونی جرثقیل‌ها شده و تکرار این نوع حادثه را مدام شاهد هستیم. در فیلم زیر به بررسی اصول صحیح انتخاب زمین و نحوه صحیح و ایمن جک گذاری پرداخته شده و خطاهای رایج در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش اصول ایمنی جرثقیل در جک گذاری

دانلود رایگان: ایمنی جرثقیل (جک گذاری)